Me & You & Everyone We Know

Projektet syftar främst till att förhindra sexuella trakasserier och sexuellt våld mot tjejer i gymnasieskolan, med tre olika specifika mål och genomföranden:

Pedagogisk verksamhet i gymnasiet för att förhindra och upptäcka sexuella trakasserier och sexuellt våld;

Utbildning för skolpersonal med särskild inriktning på intergenerationella relationer;

Medverkan av den bredare skolmiljön med spridningsaktiviteter i deltagsländerna och på en Europeisk nivå.

Deltagarländer och partners

Project co-funded by the Rights, Equality, Citizenship Programme 2014-2020 of the European Union